SPEUREN Dit is iets wat je 1 op 1 doet met je instructeur. Speuren of zoeken, wat is het verschil: Speuren: hierbij volgt de hond een geurspoor totdat hij een voorwerp of een persoon vindt. Zoeken: is de vorm van neuswerk waarbij de hond geen spoor volgt. Er is namelijk geen spoor (als een voorwerp is weggegooid). De hond zoekt geleidelijk en doelgericht een gebied af (bijv. een kamer) door om te zien of het geurvoorwerp daar is. - Soorten van Speuren zijn: -  Praktijk speuren: -  hierbij zoekt de hond naar een vermist persoon, door het spoor van die persoon te volgen. Dit kan gedaan worden in het bos of in een veld, maar ook in dorpen of steden (straten, pleinen, winkelcentra, enz). De hond leert te speuren op een combinatie van een grondspoor en de lucht door bodembeschadigingen alsook de verwaaiing van de geur, zodat niet altijd een geurloos terrein nodig is bij training, en zodat door de combinatie van deze technieken de vermiste zo snel mogelijk kan worden gevonden. Ook werkt de hond hier afwisselend met de neus aan de grond als hoger in de lucht. -  Sport speuren is afkomstig uit het internationaal door de FCI erkende IPO-programma. Bij het sport speuren wordt een spoor gelopen op een veld waar recentelijk geen mensen op hebben gelopen. De hond moet dan een spoor zo precies  mogelijk volgen en dit spoor is uitgezet door de begeleider en dat doet de hond met zijn neus dicht bij de grond. Er liggen soms ook voorwerpen op het spoor die de hond moet vinden en verwijzen. - Soorten van Zoeken zijn: - Reddingswerk: Hierbij moet de hond in een bepaald gebied, of in een gebouw op zoeken naar een slachtoffer (iemand die verstopt is). De hond werkt hierbij nauw samen met zijn baas, die soort er namelijk voor dat het hele zoekgebied wordt afgezocht. Deze techniek wordt vooral gebruikt bij rampsituaties of bij vermissingen en gebeurt door meerdere honden gelijker tijd. Er zijn ook mensen die deze techniek voornamelijk als sport beoefenen. De hond leert een of meerdere zoekvariaties: het zoeken in velden of bossen, het zoeken in gebouwen, het zoeken in puin, het zoeken in water, enz.. Iedere zoekvariatie vraagt om een andere manier van doen. - Zoeken van voorwerpen: In een bepaald gebied (op een groot stuk grasveld bijv.) moet de hond een of meerdere voorwerpen zien te vinden. Hij doet dit niet door een spoor te volgen, maar door met zijn neus in de lucht om de geur op te vangen terwijl hij geleidelijk het terrein verkent. Dit wordt ook wel revieren genoemd, en wordt het vaak binnen de IPO sport gedaan. - Gehoorzaamheid of te wel sorteren: bij deze oefening moet de hond 1 doekje of stokje  herkennen (hieraan zit de geur van een persoon) in een rij van 6 identieke doeken of stokken, die op de grond liggen. De overige 5 van de 6 hebben geen lucht en de 6e die erbij wordt gelegd bevat een lucht. Deze lucht kan van het baasje zijn of van een vreemd persoon. - Detectie-werk: denk hierbij aan honden die worden ingezet bij het vinden van drugs, explosieven, of andere soorten smokkelwaar. Meestal wordt de hond getraind voor maximaal 1 of enkele specifieke geuren. Afhankelijk van de werk wijze van de hond. - Detectie-werk medisch: Naast het detecteren van bepaalde ‘chemische’ stoffen kan een detectiehond ook worden in gezet voor andere medische doeleinden. Dit is een vrij nieuw gebied waarbij de neus van de hond laat zien waartoe die allemaal in staat is. Er zijn honden die getraind zijn voor het zoeken naar bepaalde bacteriën in het ziekenhuis of bij patiënten. Of de hond is getraind op een diabetes patiënt te helpen herkennen dat er een aanval aan komt. - Hersenwerk: Het idee is om je hond te laten zoeken naar voertjes die creatief worden verstopt: onder plastic plantenpotjes, of in pijpjes, in een doos met krantenproppen, of op andere leuke manieren. - Neuswerk: hierbij moet de hond een bepaalde geur zien te vinden in een bepaalde ruimte (binnen of buiten). En vervolgens moet de hond kenbaar maken Dat hij de geur gevonden heeft.